Listy 1118

Strach Faraona

Tora jest "Drzewem Życia dla tych, którzy się jej uchwycą" – jak mówią słowa starej modlitwy. Jest ona podstawowym podręcznikiem, instrukcją obsługi każdego z nas z osobna będącego istotą ludzką obdarowaną duszą rozumną, zdolną do wzniesienia się poza to co tylko materialne. Ta uniwersalna mądrość Tory nie przejawia się tylko na poziomie barwnych opowieści jakie są w Niej opisane, ale objawia się dzięki zrozumieniu głębszych poziomów jej znaczeń (poziomy te są 4: pszat, drasz, remesz i sod/kabała).

List 10 - O tym co naprawdę zostało stworzone i o samorealizacji

            Rozumiemy już zatem, że jedyne co zostało stworzone naprawdę nowego to jest właśnie chęć otrzymywania.

           Zatem dzielenie jej na 'chęć dla siebie' i na 'chęć dla emanacji', czyli:
'lekabel leacmi' (to znaczy: otrzymywać dla siebie), i na 'racon lekabel kidei lehaszpija' (otrzymywać dla emanacji) to podział istniejący jedynie w naczyniu, bo oba to zawsze tylko dwa rodzaje tego samego 'racon le kabel', czyli 'chęci otrzymywania' a nie coś innego.

Pytania i odpowiedzi do 1118

Życie

Sens życia był zawsze przedmiotem rozlicznych dociekań i stale jesteśmy konfrontowani z twierdzeniami mającymi nam wyjaśnić czym on właściwie jest.   Jednak aby przejść do tematu sensu – czyli kierunku życia (łac. ‘sensus’ to kierunek) – musimy zająć się zrozumieniem tego czym to ‘życie’ w istocie swej jest, bo to wcale nie takie proste.

 

Cierpienie

 Dzisiaj zajmiemy się problemem poruszonym w pytaniu jakie zadała nam Mariola, bo dotyka bardzo ważnego tematu.

Pytanie brzmi tak:

„Co zrobić z chorobą psychiczna? Skąd ona? Po co? Jak na to szerzej spojrzeć? Oczywiście pacjent idzie do lekarza po prochy ale co z jego rodziną? A co z przyjaciółmi rodziny?”

To pytanie dotyczy w ogóle tematu cierpienia, i aby na nie odpowiedzieć powinniśmy się przyjrzeć czym to cierpienie jest.

"Owoce Mądrości. Listy"

List 1, napisany w 1920 r., str. 25

19 dzień od początku omer [1] 5680r. (1920r.) Jerozolima, niech będzie ona odbudowana i wzmocniona [2], rozdział tygodniowy o zbliżaniu ich do Stwórcy [3]

przyjacielowi, niech żyje on długo i szczęśliwie. Amen [4]

Teraz podczas obiadu otrzymałem jego list z datą ósmego pierwszego miesiąca i niezadowolone twoje słowa o mnie, jest to podobne do żebraka - co stanowi powszechną modlitwę, jak zostało napisane w księdze Zohar.

Już w poprzednich listach robiłem ci wymówki odnośnie tego, że przed twoimi wymówkami w mój adres z powodu braku listów, masz usprawiedliwić własne lenistwo. Patrz; od siódmego dnia miesiąca szwat i do ósmego nisana, t.j. dłużej niż dwa miesiące nic mi nie pisałeś. Natomiast ja w tym okresie napisałem do ciebie 4 listy: 22-go szwat , 10-go adar , w nowiu miesiąca nisan i 8-go nisan.

List 3, napisany w 1920 r., str. 37

"Czterech weszło do Pardes", ponieważ do początku stworzenia świata "był Stwórca i Jego Imię - jednością", dusze jeszcze nie były duszami, a całkowite ujawnienie imienia Stwórcy następuje na skutek odkrycia Jego twarzy. To jest podobne do tego, jak nieznajomy odwraca się do tyłu, odwraca twarz i okazuje się znajomym, którego natychmiast można nazwać po imieniu.

Do stworzenia świata dusze były całkowicie połączone ze Stwórcą. On dał im korony i chwałę, nawet więcej niż pragnęły, ponieważ On wie o ich pragnieniach lepiej niż one. Z tego powodu nie ma możliwości nazwać Jego imię, ponieważ imię powstaje w stanie podniecenia człowieka do osiągnięcia jakiegokolwiek zjawiska. Tu jest tylko proste światło i jest to zrozumiałe dla każdego zwykłego człowieka, który nie posiada żadnej mądrości.

Dlatego mędrcy nazywają takie światło "proste" (pszat), ponieważ ono jest korzeniem wszystkiego i o nim nie mówi się w książkach. Ono nie składa się z kilku i osiągamy je jako jedno i proste. Mimo że w naszym świecie w reszymo tego prostego światła są wyodrębniane dwie części, ono jest proste, bez składników, tylko serce je dzieli.

Szamati ("Słyszałem")

Szamati 1 - Nie ma nikogo oprócz Niego "Ein Od Milvado"

Jest napisane, że "nie ma nikogo oprócz Niego", co znaczy, że nie ma żadnej innej siły na świecie zdolnej uczynić coś przeciwko Niemu. A co człowiek widzi, mianowicie, że są rzeczy na świecie, które zaprzeczają istnieniu wyższego, ponieważ On chce by tak było.

I jest to metoda naprawy, która się nazywa "Lewa ręka odrzuca, a prawa zbliża", co znaczy, że to, co lewa odrzuca rozważane jest jako naprawa. To znaczy, że są na świecie rzeczy, które od początku mają na celu odwrócić uwagę człowieka od prawidłowej drogi i odrzucają go od świętości.

Pożytek z tego odrzucania jest taki, że przez nie, człowiek otrzymuje potrzebę i całkowite pragnienie pomocy od Stwórcy, ponieważ widzi on, że w przeciwnym razie jest przegrany.

 

Szamati 4 - Przyczyna trudności niwelowania się ze względu na Stwórcę

Musimy znać przyczynę ciężaru, jaki odczuwa się, gdy człowiek chce zniwelować siebie ze względu na Stwórcę, żeby nie troszczyć się o swój własny interes. Człowiek dochodzi do takiego stanu, że wydaje mu się, jakby cały świat stał nieruchomo, a on jest w tej chwili nieobecny w tym świecie; opuszcza swoją rodzinę i przyjaciół, by zniwelować siebie ze względu na Stwórcę.

Jest tylko jedna przyczyna tego, zwana "brakiem wiary". To znaczy, że człowiek nie widzi, przed kim i ze względu na kogo się niweluje, to znaczy, że nie czuje on istnienia Stwórcy. I to powoduje ten ciężar.

Jednakże, gdy człowiek zaczyna odczuwać istnienie Stwórcy, dusza człowieka natychmiast mocno pragnie zniwelować siebie i połączyć się z korzeniem, pragnie być zawarta w nim, jak świeca w stosunku do płomienia, bez jakiegokolwiek zastanawiania się, ponieważ dzieje się to naturalnie. 

Zostań użytkownikiem PREMIUM aby mieć dostęp do całej zawartości Biblioteki Kabalisty

SPRAWDŹ